Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης


Καθηγητής Μάρκετινγκ
Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραφείο:Ευελπίδων 47Α &
Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα
8ος όροφος, γραφείο 806
Ώρες Κοινού:Κατόπιν συνεννόησης στο
τηλ.210 82 03 665, κα Ε.Μαυρομαρά
Τηλέφωνο:210 8231931
Fax:210 8203607
e-mail:avlonitis@aueb.gr

βιογραφικό
σημείωμα