Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2012- )

Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2012- )

Μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2012)

Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-)

Πρόεδρος Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2012)

Εκλεγμένος Πρόεδρος του Global Sales Science Institute (GSSI), 2010-2012

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος (2010-2012)

Μέλος της Επιτροπής Εργαστηρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009-)

Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008-)

Εκλεγμένος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, 2008-2010 (European Marketing Academy –EMAC) (www.emac-online.org)

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία για Στελέχη Επιχειρήσεων του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (www.executivement.aueb.gr)

Διευθυντής Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (The Athens Laboratory of Research in Marketing – A.LA.R.M.) του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997-2000 (www.mbc.aueb.gr)

Μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997-2000)