Συμβουλευτικές & Επιστημονικές Μελέτες

1997
 • Έρευνα της Ποιότητας των Προσφερόμενων Υπηρεσιών στο Δίκτυο Καταστημάτων του ΟΤΕ
 • Ανάλυση του Περιβάλλοντος Μάρκετινγκ του Αερολιμένος Αθηνών και Ικανοποίηση των Διερχομένων από τις Υπηρεσίες που Παρέχονται: Βασικά Συμπεράσματα και Στρατηγικές Προτάσεις, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος"
 • Ανάλυση του Περιβάλλοντος των Επαγγελματικών Οδηγών και Προτάσεις Χάραξης Στρατηγικών Μάρκετινγκ για το Χρυσό Οδηγό
 • Ανάλυση του Περιβάλλοντος Internet στην Ελλάδα και Προτάσεις Χάραξης Στρατηγικών Μάρκετινγκ για την OTENET

1998
 • Στρατηγική Ανάλυση της Τραπεζικής αγοράς και Επιπέδου Εξυπηρέτησης για Επιχειρήσεις και Σχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ για την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
 • Έρευνα για ένα Υπό Ανάπτυξη Σκεύασμα της Boehringer Ingelheim S.A
 • Έρευνα της Ποιότητας των Προσφερόμενων Υπηρεσιών στο Δίκτυο Καταστημάτων του ΟΤΕ

1999
 • Ανάλυση του Περιβάλλοντος των Επαγγελματικών Οδηγών και Προτάσεις Χάραξης Στρατηγικών Μάρκετινγκ για το Χρυσό Οδηγό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
 • Ανάπτυξη Στρατηγικών One-to-One Marketing για την Intertrust (κλάδος αμοιβαίων κεφαλαίων της Interamerican)
 • Διερεύνηση των Στάσεων, Απόψεων και Αντιλήψεων των Ελλήνων Γυναικών στο Τέλος του 20ου αιώνα και Χάραξη Στρατηγικών Μάρκετινγκ για την εταιρεία Body - Shop
 • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Στρατηγικών για Βιομηχανικές Αγορές για την εταιρεία Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης.

2000
 • Συγγραφή οδηγού κατάρτισης για την ειδικότητα 06: Επιμελητής Έρευνας Αγοράς του Τομέα 14: Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε, με την Ιδιότητα του Συντονιστή για τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
 • Aνάπτυξη Βαρόμετρου Ικανοποίησης των Ελλήνων Καταναλωτών και των Ελληνικών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων από τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες των Βιομηχανικών Προμηθευτών και των Παραγωγών Καταναλωτικών Προϊόντων, ΕΛ.Ο.Τ.
 • Χρήση Προηγμένων Εφαρμογών Τηλεματικής για τη Διεξαγωγή Εξετάσεων και την Αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων σε Περιβάλλοντα Τηλε-εκπαίδευσης μέσω Internet, ΕΠΕΤ ΙΙ (Δράση ΠΕΝΕΔ 99), Γ.Γ.Ε.Τ.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αγορών - Νέων Προϊόντων για τον Χρυσό Οδηγό

2001
 • Διερεύνηση της Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας για εφαρμογές Web για την 01 Πληροφορική
 • Ολοκληρωμένη και Καινοτόμος Προσέγγιση Ταυτόχρονης Παραγωγής Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας (αμινοξέα-ολιγο-πολυσακχαρίτες) από Υποπροϊόντα Σακχαρουργείων, ΕΠΕΤ ΙΙ, Έρευνα γραφείου και πεδίου των βιομηχανικών αγορών λυσίνης και τρεχαλόζης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
 • Έρευνα Αγοράς Μοτοσικλετών και Εξωλέμβιων Μηχανών για τη Χάραξη Στρατηγικής Μάρκετινγκ της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.Ε (YAMAHA)
 • Αποτύπωση Δικτύων Διανομής Αλιευτικών Προϊόντων, Υπουργείο Γεωργίας-Διεύθυνση Αλιείας
 • Επιμέλεια Ανάπτυξης Λογισμικού για Marketing Plan, Business Plan και Business Letters για τη CD MEDIA S.A.

2002
 • Έρευνα Πολιτών και Επιχειρήσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004" (σε εξαμηνιαία βάση) σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων MWG-ALCO AE.
 • Βαρόμετρο Ικανοποίησης Πολιτών: Μέτρηση Βαθμού Ικανοποίησης από την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόγραμμα 'Πολιτεία', Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Μελέτη-Έρευνα Καταγραφής της Διείσδυσης των Πρακτικών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στις Μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις μέσω Επαναληπτικών Συνεντεύξεων σε Ανώτατα Στελέχη Πληροφορικής", Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας', Έργο: 'Forum Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας' Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ).
 • Μέτρηση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας των Επιχειρήσεων Έτους 2001", Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
 • Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης-Κατάρτισης και Υποβοήθησης των ΜΜΕ σε θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου με Έμφαση στο Internet", Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ-Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Internet, Συντονιστής (Ανατολική Αττική), Εταίρος (Αθήνα), Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ).

2003
 • Μελέτη Περιβάλλοντος Μεταφορών στον ’ξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

2004
 • Μελέτη Ανάλυσης Συμπεριφοράς, Στάσεων, Αντιλήψεων, Ικανοποίησης Επιβατών και Αποτύπωσης Εικόνας, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ ΑΕ).

2006
 • Έρευνα Αγοράς Ιατρικού Εξοπλισμού για την εταιρία ΜΕΤΑΞΑΣ Α.Ε.
 • Ανάλυση Συστημάτων CRM για την εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.Ε (YAMAHA)
 • Έρευνα για τους Τρόπους που Ενημερώνεται ο Έλληνας Manager για τις εκδόσεις MORAX

2007
 • Διερεύνηση της Εμπορικής Λειτουργίας της εταιρίας APIVITA και Έρευνα Αγοράς για τα Φυσικά Προϊόντα της APIVITA
 • Έρευνα Αγοράς και Δημιουργία Βαρομέτρων Ικανοποίησης Καταναλωτών των Πελατών της ROCHE DIAGNOSTICS
 • Έρευνα της Ελληνικής Αγοράς Βαμβακιού για λογαριασμό της εταιρίας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
 • Έρευνα για την Αγορά Προκατασκευασμένων Δομήσεων για την εταιρία ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ
 • Παροχή Υπηρεσιών ΣΤΥ για το έργο "'Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού" Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε. για το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης,

2008
 • Μελέτη για την εικόνα της Emporiki Credicom

2009
 • Ποσοτικές έρευνες για την καταγραφή της ένδειξης από τον καταναλωτή και εξαμηνιαίας καταμέτρησης για τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 • Μελέτη πελατολογίου της Emporiki Credicom για την ανάπτυξη στρατηγικών Cross-Selling
 • Μελέτη καταστημάτων λιανικής πώλησης της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
2011
 • Ανάλυση Αντιλήψεων, Στάσεων και Συμπεριφορών των πελατών της Roche Diagnostics για τα προϊόντα διαβήτη που διαθέτει
2012
 • Ανάλυση της Ικανοποίησης και της Πιστότητας των πελατών της Roche Diagnostics
 • Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Πολιτικών για Επώνυμα Προϊόντα της Επιχείρησης Hellenic Farming Company
 
2013
 • Ανάλυση της Ικανοποίησης και της Πιστότητας των πελατών της Roche Diagnostics