Βιβλία

Στην αγγλική:

Avlonitis, G., Papastathopoulou, P. and Katsikea, E. International Product Management”, PRIMA Project στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Socrates, 2007.

Avlonitis, G. and Papastathopoulou, P. “Product and Services Management”, London: SAGE Publications, 2006

Στην ελληνική:

Αυλωνίτης Γ., Λυμπερόπουλος Κ., Τζαναβάρας Β., «Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές», Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010.

Αυλωνίτης, Γ. και Παπασταθοπούλου, Π., «Marketing Plan: Πώς να Σχεδιάζετε Αποτελεσματικά Προγράμματα Μάρκετινγκ», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 2010.

Αυλωνίτης, Γ., Γούναρης, Σ., και Παπαβασιλείου, Ν.,«Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Αγορών και Διοίκηση Πωλήσεων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2009.

Αυλωνίτης, Γ. και Σταθακόπουλος, Β. «Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων», 2η Βελτιωμένη Έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 2008.

Αυλωνίτης, Γ. και Παπασταθοπούλου, Π. «Αποτελεσματική Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 2004.

Αυλωνίτης, Γ. «Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing): Το Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών που Απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, β’ έκδοση, Αθήνα, 2001.

Αυλωνίτης Γ. και Παπαβασιλείου Ν. «Δίκτυα Διανομής και Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων», Τόμος Γ’, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1999.

Αυλωνίτης, Γ. και Γούναρης, Σ. «Βιομηχανικό Marketing», Τόμος Δ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1999.

Αυλωνίτης, Γ. και Σταθακόπουλος, Β. «Αποτελεσματική Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 1997.